Opis projektu:

Celem projektu Sprawne Miasto jest nieodpłatne udostępnienie oprogramowania, służącego usprawnieniu komunikacji między mieszkańcami gminy, a instytucjami samorządowymi przez zgłoszenie problemów związanych z infrastrukturą publiczną. Korzystając ze strony internetowej oraz z naszej aplikacji mobilnej, użytkownik będzie mógł zgłosić usterki, dostrzeżone przez niego w swoim otoczeniu.