Opis projektu:

Aplikacja mobilna mająca za zadanie wspomóc osoby z zaburzeniem rozpoznawania barw w codziennych, utrudnionych czynnościach spowodowanych tą wadą.