Opis projektu:

Projekt polega na biotechnologicznym zbadaniu obecności w propolisie pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs,) zawierających ncRNA. Następnie zostanie przeprowadzone sekwencjonowanie nowej generacji NGS, mające na celu opisanie nowoodkrytych cząstek miRNA i stworzenie ich bazy danych. Kolejnym etapem projektu jest badanie in silico potencjalnych możliwości oddziaływania odkrytych cząstek miRNA na genom człowieka w celu posttranskrypcynej ekspresji genów i wpływu na szlaki regulacyjne.