Opis projektu:

Zwalczanie zanieczyszczeń powietrza to temat, który powinien interesować nas wszystkich. Większość zanieczyszczeń pyłowych pochodzi z ogrzewania domów, natomiast zanieczyszczenia gazowe to transport drogowy i przemysł energetyczny. Popularyzując ten temat, można osiągnąć duże rezultaty przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy. Wystarczy odpowiednia edukacja mieszkańców. Zastosowanie mobilnego robota sprawi, że społeczeństwo, dzięki nowym informacjom, zainteresuje się daną sytuacją. Robot zbiera dane na temat zanieczyszczeń powietrza i udostępnia je mieszkańcom, poprzez stronę internetową, gdzie można poznać najważniejsze aspekty dotyczące zanieczyszczeń powietrza – źródeł emisji i wpływu na zdrowie.