Opis projektu:

Celem pracy było sprawdzenie doświadczalne, czy stymulatory kiełkowania: mineralny Seedbooster Plus oraz humusowy Brunatne BioZłoto wpływają na kiełkowanie nasion lucerny siewnej i rzodkiewki. Analizie poddano zdolność kiełkowania i energię kiełkowania oraz średni czas kiełkowania pojedynczego nasiona. Reakcja nasion była uzależniona od ich wieku oraz różniła się w przypadku obu gatunków i zastosowanych preparatów. Wykazano pozytywny wpływ obu stymulatorów na kiełkowanie starych nasion. Na nasiona świeże oddziaływanie to było jednoznacznie korzystne jedynie w przypadku BBZ i lucerny. Uzyskane wyniki wskazują, że użycie stymulatorów, zwłaszcza BBZ, jest szczególnie zasadne przy wysiewie nasion starych.

Słowa kluczowe: kiełkowanie, lucerna siewna, rzodkiewka, NPK, humus.