Opis projektu:

Mój projekt traktuje o ilości betuliny i kwasu betulinowego w zależności od rozwoju owocnika białoporka brzozowego. Metoda, która pozwoliła mi obalić moje hipotezy o tym, że w grzybie jest tym więcej szukanych substancji im jest większy lub o tym, że żadne takie zależności nie istnieją była to ekstrakcja oraz późniejsze ważenie próbek (z grzyba nierozwiniętego było 320mg mieszaniny, w pośrednim stadium rozwojowym było 160mg substancji badanych a w grzybie w pełni rozwiniętym znajdowało się 120mg betuliny i kwasy betulinowego. Po analizie próbek okazało się, że rezultat jest odwrotny od moich przypuszczeń co znaczy, że im grzyb mniej rozwinięty tym więcej zawiera w sobie szukanych substancji.