Opis projektu:

Pracuję na urządzeniem, którego zadaniem jest zapewnianie, że pacjenci będą brali przypisane im lekarstwa o odpowiednich porach oraz w odpowiednich dawkach. Użycie EMUCS pozwala na oszczędzenie czasu, który pacjęci i ich rodziny poświęcają na organizacje tabletek każdego dnia, ponadto urządzenie eliminuje błąd ludzki z procesu. Z tego powodu, z pewnością pomogłoby to seniorom zażywającym wiele lekarstw różnego typu każdego dnia. EMUCS przechowuje tabletki oraz dozuje je w odpowiedniej ilości o określonych przez pacjenta/opiekuna porach, uruchamiając alarm dźwiękowy. Akutalnie zbudowałem już pierwszy prototyp urządzenia, posiadający finalną wersję mechanizmu mechatronicznego, oraz napisałem niezbędne oprogramowanie.