Opis projektu:

Celem pracy było sprawdzenie przydatności konsumenckiego aparatu fotograficznego w astronomii. Badaniom podlegał fotometr TTL będący na wyposażeniu aparatu w pomiarze zmian jasności Słońca w funkcji wysokości nad horyzontem. Badaniom podlegał także zakres liniowości matrycy CMOS oraz jej przydatność w pomiarach jasności gwiazd zmiennych z wykorzystaniem stosownego oprogramowania. Zastosowana tu była metoda analizy porównawczej. W pracy wyznaczana była amplituda i okres zmienności wybranej gwiazdy zmiennej o znanej charakterystyce zmienności jasności. Poprzez porównanie uzyskanych w badaniu wyników z dostępnymi danymi uzyskałem informację odnośnie przydatności aparatu w fotometrii.