Opis projektu:

Dron do badań troposferycznego ozonu z precyzyjnym pozycjonowaniem i bezprzewodową transmisją danych pozwala na szybki i sprawny monitoring stężenia ozonu szczególnie w miejscach trudno dostępnych. Posiada system automatycznego powrotu do miejsca startu na zadanej wysokości. Możliwy jest również autonomiczny lot po zaprogramowanej trasie. Do elementów nowatorskich należy wyposażenie projektu w funkcje wizualizacji parametrów i stanów normatywnych i ostrzegawczych. Opracowany dron jest użytecznym i funkcjonalnym mobilnym narzędziem do monitorowania poziomu ozonu spełniającym zadania informacyjne i kontrolne. Może być wykorzystany do badań nad ozonem troposferycznym, przyczynić się do lepszego poznania mechanizmów tworzenia się ozonu na określonym terenie i w określonych warunkach.