Opis projektu:

Pellet z odpadów rolnych jest alternatywą dla lepszego wykorzystania pozostałości poprodukcyjnej. Odpad, który jest przez wiele osób niedoceniany, może zostać zmieniony w coś pożytecznego, co może przyczynić się do komfortu życia oraz zmniejszenia zanieczyszczania środowiska. Aby komfortowo mieszkać w domu nie wystarczy tylko energia elektryczna, ale potrzebna jest również energia cieplna, którą możemy wytworzyć przez odpowiednie przerobienie odpadu.