Opis projektu:

W glebie skażonej ropą naftową i jej pochodnymi powstają warunki beztlenowe, hamujące aktywność bakterii glebowych. Aby zapewnić im odpowiednie warunki, do gleby wprowadzamy dżdżownice, które drążą korytarze zapewniając powstanie warunków tlenowych. Do tak przygotowanej gleby wprowadzamy bakterie, które rozkładając pochodne węglowodorów częściowo oczyszczają glebę.