Opis projektu:

Sonda Balonowa to projekt, który pomoże w dokładnym pomiarze zanieczyszczeń, które są w naszym powietrzu. Aplikacja/ strona internetowa na której będzie widoczny odczyt pozwoli dojść do jak najszerszego grona mieszkańców, nam których miastem „zawieszony” będzie nasz balon.