Opis projektu:

Projekt (wykrywacz trujących grzybów) w założeniu ma polegać na stworzeniu poręcznego urządzenia, które będzie sprawdzać czy dany grzyb jest trujący czy też nie. Pozwoliłoby to osobom mniej doświadczonym w zbieraniu grzybów upewnić się czy nie trafili na grzyba, którego zjedzenie skończyłoby się zatruciem pokarmowym albo miałoby groźniejsze skutki.