Opis projektu:

Robot badający dno akwenu wodnego. Sonda pozwalałaby na sprawdzanie bezkontaktowo dna rzek i jezior oraz badanie składu osadów za pomocą czujników, aby określić czy można bez zanieczyszczania akwenu je wydobyć.
Urządzenie poprzez zanurzenie go w wodzie ma pozwolić na zbadanie wspomnianych osadów, do tego zostanie wykorzystane czujnik laserowy (spektofotometryczny własnej koncepcji) i czujniki zanieczyszczeń, które będą zasycać ciecz znad samego osadu i pozwolić na jej analizę chemiczną.