Opis projektu:

Projekt dotyczy neuroróżnorodności, AI oraz tego co je łączy. Polega na znalezieniu rozwiązania, które uczyni świat łatwiejszym do funkcjonowania dla osób neuroatypowych wykorzystując w tym również nowoczesną technologię.