Opis projektu:

Pierwszą częścią, będzie szczegółowe przeanalizowanie informacji i danych statystycznych z różnych stron internetowych związanych z sektorem turystyki europejskiej. Wyciągnięcie wniosków i podsumowanie wszystkich informacji, które zostaną przedstawione w formie wykresów i konkretnych skompresowanych informacji.

Drugą częścią, jest przeprowadzenie ankiet wśród ludzi z różnych grup wiekowych na temat miejsca pobytu czy wybiorą wycieki krajowe czy zagraniczne, rodzaju zakwaterowania np.. Camping, hotel, hostel, typu wycieczki (zorganizowana przez biuro podróży bądź indywidualnie zaplanowana, w gronie rodzinnym, wśród przyjaciół czy sam), liczebności uczestników, planowanego budżetu, podejście do nowej szczepionki na koronawirusa.