Opis projektu:

Projekt polega na określeniu wpływu światła widzialnego pochodzącego z elektroluminescencyjnych diod LED i żarówek halogenowych (światło o różnej długości fali) na wzrost kolonii bakterii wodnych z prób pobranych ze stawów i jeziora na terenie m. st. Warszawy. Wzorzec wzrostu ma pozwolić na określenie potencjalnego zastosowania rodzaju światła o określonej długości fali jako alternatywnego dla promieniowania UV (w lampach UV) sposobu na sterylizację obiektów podczas pracy laboratoryjnej.