Opis projektu:

Projekt poświęcony jest globalnemu problemowi z wyczerpywaniem się zasobów wody na świecie. Celem jest opracowanie urządzenia, które wspomoże domowników w oszczędzaniu wody. Jego podstawową funkcję – pokazanie aktualnego zużycia – można zobrazować prostą analogią: planując podróż, możemy lepiej wyznaczyć trasę i czas jej pokonania, gdy znamy dystans. Tak samo efektywnie oszczędzać wodę możemy, gdy znamy jej zużycie. W projekcie zbadany zostanie wpływ korzystania z urządzenia na ilość zużywanej wody. Porównany zostanie również wpływ wywierany przez samą świadomość ilości zużywanej wody, z wpływem wywieranym przez bezpośrednią możliwość ustawienia limitu zużycia. Do przeprowadzenia badań wykorzystany zostanie własnoręcznie stworzony prototyp urządzenia.