Opis projektu:

W projekcie skupimy się na tym, aby zmienić świadomość ludzi na temat zużycia plastiku i skutków jakie niesie za sobą jego obecność w środowisku. Przeprowadzimy ankietę online, sprawdzając wiedzę na temat zużycia plastiku, podejście do ograniczenia jego zużycia oraz działania jakie w tym celu podejmują ludzie (w zależności od ich wieku, wykształcenia czy miejsca zamieszkania). Spodziewamy się, że młodzi ludzie mają większą wiedzę i świadomość w zakresie tego tematu oraz są bardziej przejęci tym problemem, dlatego też wykorzystując wyniki chcemy zaangażować młodych przez media społecznościowe, na którym będą pojawiać się posty z informacjami na temat problemu którego dotyczy nasz projekt oraz nowatorskie sposoby na ograniczenie zużycia plastiku.