Opis projektu:

Celem pracy było określenie wpływu roztworu juglonu na wzrost i kiełkowanie nasion rzodkiewki. Juglon jest allelopatiną, którą wyekstrahowałyśmy z liści orzecha włoskiego. Próby w których wysiałyśmy po 10 nasion rzodkiewki podlewałyśmy: (1) wodą, (2) roztworem juglonu oraz (3) roztworem juglonu z wodą stosunku 1:1 oraz mierzyłyśmy długość pojawiających się siewek. Po ok. 3 dniach wszystkie nasiona wykiełkowały. Siewki podlewane roztworem juglonu w większym stężeniu obumarły szybciej. Otrzymane wyniki świadczą o hamującym wpływie roztworu juglonu na badane siewki rzodkiewki.