Opis projektu:

Celem projektu jest zbudowanie superkondensatora elektrochemicznego, w którym wykorzystamy skarbonizowaną łupinę słonecznika, aktywowaną w celu zwiększenia powierzchni właściwej materiału. Łupina była poddana karbonizacji w różnych temperaturach i w różnej formie (zmielona lub niezmielona). Porównaliśmy powierzchnię
właściwą dla próbek, z których wynika, że najefektywniejszym materiałem do badań jest łupina słonecznika niemielona przed karbonizacją. Nad nią skupimy swoje badania.