Opis projektu:

W projekcie badałam wpływ mikroplastików i nanoplastików na ekspresję genów białek szoku cieplnego w ludzkich fibroblastach. Do zbadania tej zależności wykorzystałam metody laboratoryjne, takie jak: izolacja RNA, odwrotna transkrypcja, czy reakcja qPCR. Ekspresja genów badanych w projekcie zostaje podwyższona podczas narażenia organizmu na czynnik stresowy. Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat wpływu cząsteczek plastiku na ludzkie zdrowie.