Opis projektu:

Projekt zakłada zbadanie właściwości polikarbazolu (PCBz) jako materiału zmniejszającego szkodliwy wpływ substancji zawartych w akumulatorach litowo-siarczkowych. Przewidujemy, że zmniejszy on rozpuszczalność wielosiarczków w elektrolicie, co poprawi wydajność i ograniczy szkodliwy wpływ baterii na środowisko. Wykonany przegląd literaturowy na podstawie bazy Scopus wskazuje możliwość wykorzystania PCBz w powyższy sposób.