Opis projektu:

Projekt polega na opracowaniu programu komputerowego pozwalającego na rozwiązywanie problemów geometrycznych, które wymagają ‘kreatywności’ lub ‘intuicji’ rozwiązującego, np.: dorysowanie odcinka lub dobieranie odpowiadających sobie punktów. Pomysłem na rozwiązanie tak postawionego problemu jest interpretacja rysunku reprezentującego zadanie jako graf. Wówczas interesującymi nas zagadnieniami będą przewidywanie nowych krawędzi w grafie oraz wyznaczanie podgrafów o podobnych własnościach.