SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE FUNDACJI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
„SZKOLNY FESTIWAL E(X)PLORY”!

Fundacja Zaawansowanych Technologii - organizator i koordynator programu E(x)plory (Konkurs Naukowy E(x)plory, Festiwale Naukowe, Kongres E(x)plory Innowacje, Gdynia E(x)plory Week, Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory), zaprasza szkoły zainteresowanie zorganizowaniem u siebie szkolnego festiwalu naukowego pod opieką i przy wsparciu specjalistów realizujących program E(x)plory.

W rekrutacji mogą wziąć udział szkoły pracujące z uczniami mieszczącymi się w przedziale wiekowym 13-20 lat.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

- Celem Festiwalu jest zachęcanie młodzieży do tworzenia i rozwijania projektów naukowych oraz wyłonienie przez szkołę przynajmniej 1 projektu, który będzie prezentowany podczas Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory,

- FZT w otwartej rekrutacji wyłoni 1 szkołę, która weźmie udział w pilotażu;

- Pilotaż polega na organizacji przez wybraną szkołę Szkolnego Festiwalu Naukowego E(x)plory przy wsparciu Fundacji Zaawansowanych Technologii,

- Festiwal musi się odbyć najpóźniej 15 grudnia 2017 roku,

- W Festiwalu musi zostać zaprezentowanych minimum 15 projektów o charakterze naukowym, przygotowanych zgodnie z Regulaminem Konkursu Naukowego E(x)plory oraz Standardami Etycznymi,

- Prezentacja projektów podczas Szkolnego Festiwalu E(x)plory musi odbyć się w oparciu o wytyczne Fundacji Zaawansowanych Technologii (plakat konkursowy + stoisko z rekwizytami);

- Oceny projektów musi dokonać jury, składające się z 5 nauczycieli lub innych ekspertów (np. z lokalnej uczelni),

- Jury wyłoni  z prezentowanych projektów co najmniej 1, który zostanie zaprezentowany w kolejnym etapie Konkursu Naukowego E(x)plory

- Szkoła musi wyznaczyć jedną osobę, która będzie pełniła funkcję koordynatora Festiwalu i będzie osobą kontaktową dla przedstawiciela FZT odpowiedzialnego za realizację projektu.

- Szkoła odpowiedzialna będzie za zorganizowanie i przygotowanie miejsca, rekrutację jury, wyłonienie Koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory, rozpromowanie wydarzenia wśród uczniów i lokalnej społeczności oraz przeprowadzenie działania i jego ewaluację (wspólnie z FZT).

 

Pilotaż ma na celu wypracowanie procedur oraz dokumentów, które umożliwią w przyszłości innym szkołom chętnym do podjęcia takiej inicjatywy realizację Szkolnego Festiwalu E(x)plory.

Doświadczenia zebrane przez szkołę zostaną podsumowane i ujęte w formę publikacji – vademecum z praktycznymi poradami dotyczącymi  organizacji konkursu naukowego w szkole. Materiał zostanie przygotowany wspólnie przez Szkołę oraz FZT, a następnie upubliczniony dla szerokiego grona odbiorców.

 

NA JAKIE WSPARCIE MOŻE LICZYĆ SZKOŁA, KTÓRA WEŹMIE UDZIAŁ W PILOTAŻU:

Wsparcie organizacyjne:

- Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory weźmie udział w szkoleniu organizowanym przez FZT;

- Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory będzie w stałym kontakcie z pracownikiem FZT odpowiedzialnym za realizację projektu;

- Szkoła realizująca Festiwal otrzyma wsparcie w przygotowaniu i druku materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia (przygotowanie i druk plakatów konkursowych, dyplomów, materiałów informacyjnych itd.).

Wsparcie finansowe

Wybrana do realizacji pilotażu szkoła będzie mogła liczyć na zwrot kosztów i wsparcie finansowe w wysokości do 3500 PLN (dofinansowanie może pokryć m.in. - koszty wynajmu sprzętu wystawienniczego, koszty poczęstunku dla uczestników festiwalu, koszty wynagrodzenia koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory), koszty transportu Koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory na szkolenie, koszty druku plakatów konkursowych oraz materiałów informacyjnych)

- dodatkowo FZT ufunduje 3 nagrody w postaci tabletów dla 3 wskazanych przez jury projektów.

 Na zgłoszenia (wypełniony formularz zgłoszeniowy) czekamy pod adresem mailowym d.braziewicz@fzt.org.pl do 2 października 2017.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU NAUKOWEGO E(X)PLORY

STANDARDY ETYCZNE

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Edukacji Narodowej

 

Udostępnij ten artykuł: