Zgłoszenie do szkolnego festiwalu

Dziękujemy za zainteresowanie Szkolnymi Festiwalami Programu Explory. W tym roku nabór został zamknięty. Zainteresowanych szkolnymi festiwalami zapraszamy do kontaktu z koordynatorem: Robert Pruszczyński,  e-mail: r.pruszczynski@fzt.org.pl , telefon +48 570 151 499