Szkolny Festiwal Explory w Mikołowie

Szkolny Festiwal Explory w Mikołowie odbędzie się 29.11 pod hasłem to "Historia przez życie pisana".
W wydarzeniu zostanie zaprezentowanych 5 projektów konkursowych. W festiwalowej części społeczność szkolna weźmie udział w warsztatach m.in. programowania z LEGO czy interaktywnych prezentacji Genial.ly oraz wykładach gości – m.in. Wiceburmistrza Mateusza Handla, muzealnika Wojciecha Szwieca czy kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Agnieszki Ganiek. 


Agenda Festiwalu:

9.00-10.00 udział uczniów klas 8 jako widownia w prezentacjach konkursowych 5 projektów. 
10.00-11.00 występ szkolnego zespołu Wiolinki i wykłady.
1.vice Burmistrz Mateusz Handel - Inwestycje ekologiczne w Mikołowie.
2.Kierownik Muzeum w Mikołowie Wojciech Szwiec - Historia Mikołowa przez artefakty.
3.Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Agnieszka Ganiek - Co to wolontariat i czy jest potrzebny?
4.Opiekun Rady Młodzieżowej Mikołowa Mateusz Witczak - Do młodych Mikołów należy.
11.00 wręczenie nagród w konkursie projektów.
11- 12:35 udział w warsztatach:

  • Polonistyczno-dziennikarskie warsztaty 
  • Programowanie z LEGO 
  • Interaktywne prezentacje w Genial.ly
  • Plastyczne zajęcia