Explory Day 2023

Explory Day po raz 3 w Toruniu! 7 listopada w ramach Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu w Toruniu już po raz trzeci odbędzie się EXPLORY DAY – wydarzenie skierowane do młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, studentów i wszystkich pasjonatów nauki. Spotkanie ma na celu zainspirowanie młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin nauki i nowych technologii oraz realizowania własnych projektów badawczych.

Program wydarzenia:


11:30 – 12:30 - Wykład Prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej pt.: „Młodzież wobec wyzwań współczesnego świata - o potrzebie prorozwojowości i proaktywności”

Przedmiotem zainteresowań teoretycznych i dociekań badawczych prof. Agnieszki Cybal -Michalskiej jest młodzież jako główny „aktor” współczesnych przemian. Główną oś narracji stanowią dyskursy o człowieku, który żyje w ciągle na nowo konstruowanej, wieloznacznej i ambiwalentnej rzeczywistości globalnej. Ponadto żyje on w świecie „bezgranicznych” karier. Współczesne studium kariery, które stanowi przedmiot zainteresowań prof. Cybal, nakazuje uwzględniać wielokontekstowe zmiany świecie pracy, które stawiają przed pracownikami nowe wymagania. Do najważniejszych zalicza się wzrost roli przypisywanej karierze oraz zdolność do planowania, zarządzania i monitorowania własnej kariery w perspektywie całożyciowej.

12:30-13:00 Warsztat „Jak zorganizować i zrealizować projekt będąc uczniem?”

Joanna Brzoskowska, mentorka, trenerka, koordynatorka wydarzeń Explory Joanna Brzoskowska, doświadczony przedsiębiorca, mentor, coach, menedżer Doświadczony przedsiębiorca, mentor, coach, menedżer. Przez blisko dwadzieścia lat pracowała dla małych i dużych organizacji w funkcjach zarządczych. Dziś prowadzi własną firmę obsługując klientów biznesowych jako menedżer zewnętrzny, pracując zarówno jako szef projektów jak i członek zarządów czy udziałowiec. Odpowiada za rozwój projektów, produktów, tworzy strategie oraz plany wykonawcze, w tym te dotyczące wdrożeń nowych technologii i produktów. Naukowo zajmuje się tematem zarządzania przez wartości. Z wykształcenia geograf i ekonomista. Ukończyła szereg programów i kursów rozwijających kompetencje menedżerskie, które wykorzystuje w swojej pracy zarządczej i trenerskiej.

13:15-13:30 Prezentacje projektów finalistów i laureatów Konkursu Explory

13:30-14:30 Rozmowa z laureatami i finalistami Konkursu Explory.

Podczas panelu zaprezentują się młode talenty oraz Laureaci Explory z całej Polski. Opowiedzą o projektach, nad którymi pracują, kulisach pracy młodego badacza i swoich planach na przyszłość.

Gośćmi panelu będą:

Igor Kaczmarczyk - wielokrotny laureat Konkursu Explory, doktorant w Grupie Badawczej Maxa Plancka w MCB w Krakowie, absolwent Instytutu Weizmana w Izraelu,

Kamil Leonik - laureat Konkursu Explory 2022, współautor nagradzanego projektu "Lifegun",

Roksana Rychert - laureatka Konkursu Explory 2023, autorka projektu "Sit and stand".

 

Spotkanie jest skierowane do uczniów w wieku 13-20 lat. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. By zgłosić chęć udziału w wydarzeniu należy do 31.10.2022 wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dla grupy uczniów. 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Więcej informacji o całym wydarzeniu: https://rfi.biz.pl/  

 

Gospodarzem wydarzenia było Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego