VII Kongres E(x)plory „Mentoring. Czy każdy uczeń potrzebuje mistrza?”

Kongres E(x)plory to miejsce, które łączy młodych innowatorów, dojrzałe startupy oraz inwestorów i biznes. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele nauki i biznesu, innowatorzy i startupowcy, którzy dzisiaj zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. 

Do udziału w VII Kongresie E(x)plory tradycyjnie zaprosiliśmy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem technologicznym, naukowym i  osobistym. Osoby stale poszukujące nowych rozwiązań oraz wsparcia w ich wdrażaniu. Osoby które posiadają osobiste doświadczenia i są chętne aby się nimi podzielić. Również, a nawet przede wszystkim, przedstawicieli biznesu, którzy są zainteresowani inwestycją w innowacyjne pomysły oraz młodymi talentami które potrzebują i szukają wsparcia.

Podczas VII Kongresu E(x)plory przyjrzeliśmy się bliżej zagadnieniu mentoringu oraz aktualnie bardzo popularnym i prężnie działającym programom mentoringowym. Czym jest mentoring i komu jest potrzebny? Kiedy powinniś-my pomyśleć o wsparciu mentorskim? Posłuchaliśmy doświadczonych mentorów oraz ich uczniów oraz zobaczyliśmy prezentacje projektów, które przez ostatni rok otrzymywały mentoringowe wsparcie.

VII Kongres E(x)plory w liczbach:

- 16 prelegentów
- 4 panele dyskusyjne i prezentacje o programach mentorskich, mentorach i uczestnikach
- 100 uczestników: przedstawiciele innowacyjnych przedsiębiorstw, start-upów, władz samorządowych i centralnych, funduszy, inkubatorów i akceleratorów, uczelni wyższych, instytucji naukowych, parków naukowych, klastrów, platform technologicznych.