Szkolny Festiwal E(x)plory 2018

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PROGRAMIE FUNDACJI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
„SZKOLNY FESTIWAL E(X)PLORY”!

 

Fundacja Zaawansowanych Technologii - organizator i koordynator programu E(x)plory (Konkurs Naukowy E(x)plory, Festiwale Naukowe, Kongres E(x)plory Innowacje, Gdynia E(x)plory Week, Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory), zaprasza szkoły zainteresowane zorganizowaniem u siebie szkolnego festiwalu naukowego pod opieką i przy wsparciu specjalistów realizujących program E(x)plory.

W rekrutacji mogą wziąć udział szkoły pracujące z uczniami mieszczącymi się w przedziale wiekowym 13-20 lat.

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

- celem Festiwalu jest zachęcanie młodzieży do tworzenia i rozwijania projektów naukowych oraz wyłonienie przez szkołę przynajmniej 3 projektów, który będzie prezentowany podczas Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory;

- Fundacja Zaawansowanych Technologii w otwartej rekrutacji wyłoni 1 szkołę, która weźmie udział w tegorocznej edycji programu;

- program polega na organizacji przez wybraną szkołę Szkolnego Festiwalu Naukowego E(x)plory przy wsparciu Fundacji Zaawansowanych Technologii w oparciu o publikację „Jak zorganizować Szkolny Festiwal E(x)plory? - przewodnik dla szkół i nauczycieli”;

- festiwal musi się odbyć najpóźniej 7 grudnia 2018 roku;

- w festiwalu musi zostać zaprezentowanych minimum 15 projektówo charakterze naukowym, przygotowanych zgodnie z Regulaminem Konkursu Naukowego E(x)plory oraz Standardami Etycznymi;

- prezentacja projektów podczas Szkolnego Festiwalu E(x)plory musi odbyć się w oparciu o wytyczne Fundacji Zaawansowanych Technologii (plakat konkursowy + stoisko z rekwizytami);

- oceny projektów musi dokonać jury, składające się z 5 nauczycieli lub innych ekspertów (np. z lokalnej uczelni);

- jury wyłoni  z prezentowanych projektów co najmniej 3 projekty, które zostaną zaprezentowane w kolejnym etapie Konkursu Naukowego E(x)plory;

- szkoła musi wyznaczyć jedną osobę, która będzie pełniła funkcję koordynatora Festiwalu i będzie osobą kontaktową dla przedstawiciela FZT odpowiedzialnego za realizację projektu;

- szkoła odpowiedzialna będzie za zorganizowanie i przygotowanie miejsca, rekrutację jury, wyłonienie Koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory, rozpromowanie wydarzenia wśród uczniów i lokalnej społeczności oraz przeprowadzenie działania i jego ewaluację.

 

NA JAKIE WSPARCIE MOŻE LICZYĆ SZKOŁA, KTÓRA WEŹMIE UDZIAŁ W PILOTAŻU:

Wsparcie organizacyjne:

- Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory weźmie udział w szkoleniu organizowanym przez FZT;

- Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory będzie w stałym kontakcie z pracownikiem FZT odpowiedzialnym za realizację projektu;

- Szkoła realizująca Festiwal otrzyma wsparcie w przygotowaniu i druku materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia (przygotowanie i druk plakatów konkursowych, dyplomów, materiałów informacyjnych itd.).

Wsparcie finansowe

Wybrana do realizacji pilotażu szkoła będzie mogła liczyć na zwrot kosztów i wsparcie finansowe w wysokości do 3400 PLN(dofinansowanie może pokryć m.in. - koszty wynajmu sprzętu wystawienniczego, koszty poczęstunku dla uczestników festiwalu, koszty wynagrodzenia koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory), koszty druku plakatów konkursowych oraz materiałów informacyjnych)

- dodatkowo FZT ufunduje nagrody dla co najmniej 1 wskazanego przez jury projektu

Zgłoszenia proszę przesyłać poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  do 12 września

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem "Jak zorganizować Szkolny Festiwal E(x)plory?".

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Edukacji Narodowej.