POMAGAMY ODNALEŹĆ I ROZWINĄĆ TALENTY W WIELOWYMIAROWYM ŚWIECIE

ODKRYWAMY OSOBY UTALENTOWANE, CIEKAWE ŚWIATA

WSKAZUJEMY TALENTOM JAK EKSPLOROWAĆ NAUKĘ, BIZNES I INNE DZIEDZINY ŻYCIA

Program Explory od 2012 roku odkrywa naukowe talenty. W tym czasie udało się stworzyć społeczność ponad 2400 młodych naukowców, którzy zgłosili do konkursu ponad 1500 projektów naukowych i wynalazków. 20 ABOVE 20 

Explory... i co dalej, czyli jak młodzi, kreatywni uczestnicy Programu Explory zmieniają świat.Chcemy wyróżnić Talenty, które mimo młodego wieku odnoszą pierwsze sukcesy w różnych dziedzinach: nauce, biznesie, działalności społecznej. Niektórzy z nich zakładają własne przedsięwzięcia, inni poświęcają się pracy naukowej, czy pracują w najbardziej prestiżowych firmach w kraju i na całym świecie. To co ich łączy to ponadprzeciętny talent.Obserwujemy ich dokonania, ich kariery, jesteśmy z nimi w kontakcie. Wspierają młodszych uczestników Programu Explory, rozumieją ich rozterki.

  20 UNDER 20 

Explory 20under20 to dwudziestka najbardziej utalentowanych osób wyselekcjonowana na bazie projektów zgłaszanych do konkursów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.Ich projekty są ważnym elementem selekcji, ale wyszukujemy utalentowanych, młodych ludzi, którzy najlepsze projekty mają jeszcze przed sobą.Wszystkie wyłonione osoby posiadają ponadstandardowe umiejętności zarządzania sobą i otoczeniem, widzą szeroki kontekst społeczny swoich działań, mają wewnętrzną motywację do wprowadzania zmian i tworzenia rozwiązań.

TALENTY BĘDĄ PRZYPORZĄDKOWANE DO JEDNEGO Z OBSZARÓW ICH ZAINTERESOWANIA I DZIAŁANIA:

Joanna Gogolińska
KOORDYNATOR ROZWOJU TALENTÓW EXPLORY

 +48 608 334 695
j.gogolinska@fzt.org.pl