Staże E(x)plory 2018

W tym roku już po raz szósty Fundacja Zaawansowanych Technologii zorganizowała Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory. W tej edycji do programu zgłosiło się 51 kandydatów spośród których Fundacja Zaawansowanych Technologii wybrała 15 najlepszych zgłoszeń.

Program stażowy skierowany jest zarówno do uczestników Konkursu Naukowego E(x)plory, jak i wszystkich innych pasjonatów nauki. Udział w Stażach Badawczo-Rozwojowych E(x)plory daje możliwość rozwinięcia swojego projektu, ale także zdobycia nowych kompetencji oraz poszerzenia wiedzy. Staże odbywają się w wakacje, trwają zwykle dwa tygodnie. Młody Naukowiec odbywa staż pod opieka mentora, który czuwa nad merytorycznym przebiegiem stażu. Podczas staży młodzi naukowcy mogą korzystać z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów. Jest to możliwe dzięki współpracy przy programie stażowym z wiodącymi uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowymi na terenie całej Polski.

Pośród nich znalazły się: Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Paleobiologii PAN, Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka CeNT, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Wydział Biotechnologii Medycznej UM w Poznaniu, Wydział Biotechnologii Medycznej UM w Poznaniu, Wydział Energetyki i Paliw AGH, Pracownia Neurobiologii Molekularnej Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pracownia Elektroanalizy Chemicznej, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UW, Zakład Chemii Biologicznej i Medycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Pracownia Biochemii Lipidów, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej, Wydział Biologii UAM, Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka PAN.