Staże E(x)plory 2017

W tym roku już po raz piąty Fundacja Zaawansowanych Technologii zorganizowała Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory. W tej edycji do programu zgłosiło się 32 kandydatów spośród których Fundacja Zaawansowanych Technologii wybrała 18 najlepszych zgłoszeń.

Staże Badawczo-Rozwojowe to program mający na celu wspieranie kształcenia specjalistycznego młodzieży. Podczas staży młodzi naukowcy mogą korzystać z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów. Jest to możliwe dzięki współpracy przy programie stażowym z wiodącymi uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowymi na terenie całej Polski. Pośród nich znalazły się: Wydział Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, Wydział Chemii Uniwersytetu Opolski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Laboratorium Ekspresji Genów Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydziału Biologii UG, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Laboratorium Prototypowania, Politechniki Świętokrzyskiej, Laboratorium Inżynierii Tkankowej WUM, Laboratorium Neurobiologii Molekularnej UW, Wydział Fizyki UW, Wydział Chemii UAM w Poznaniu, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Współpraca z uczelniami umożliwi młodym naukowcom zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie nowych metod badawczych. Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory są realizowane w okresie lipiec-wrzesień 2017.

Głównym partnerem tegorocznej edycji jest Fundacja Centrum Innowacji FIRE.