Staże E(x)plory 2016

W tym roku już po raz czwarty Fundacja Zaawansowanych Technologii zorganizowała Staże Badawczo-Rozwojowych E(x)plory. W tej edycji do programu zgłosiło się 40 kandydatów spośród których Fundacja Zaawansowanych Technologii wybrała 21 najlepszych zgłoszeń.

Staże Badawczo-Rozwojowe to program mający na celu wspieranie kształcenia specjalistycznego młodzieży. Podczas staży młodzi naukowcy mogą korzystać z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów. Jest to możliwe dzięki współpracy przy programie stażowym z 12-oma wiodącymi uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowymi na terenie całej Polski. Pośród nich znalazły się: Katedra Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Instytutu Immunologii, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Fizyki PAN / Institute of Physics PAS, Instytut Genetyki Człowieka PAN Poznań, Wrocławski Park Technologiczny, Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej, Centrum Nowych Technologi UW. Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, Centrum Badań Kosmicznych Zakład Fizyki Słońca PAN Wrocław.

Współpraca z uczelniami umożliwi młodym naukowcom zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie nowych metod badawczych. Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory są realizowane w okresie lipiec-wrzesień 2016, głównym sponsorem i patronatem tegorocznej edycji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.