Staże E(x)plory 2015

W 2015 roku już po raz trzeci E(x)plorowicze wzięli udział w programie Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory. W tej edycji do programu zgłosiło się 45 kandydatów – uczestników Konkursu Naukowego E(x)plory 2014 i 2015, spośród których Fundacja Zaawansowanych Technologii wybrała 18 najlepszych zgłoszeń.

Staże Badawczo-Rozwojowe to program mający na celu wspieranie kształcenia specjalistycznego młodzieży. Podczas staży młodzi naukowcy korzystali z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów. Było to możliwe dzięki współpracy przy programie stażowym z 12-oma wiodącymi uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowymi na terenie całej Polski. Pośród nich znalazły się: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Uniwersytet Śląski, Instytut Badań Kosmicznych PAN, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Politechnika Gdańska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego.

Współpraca z uczelniami umożliwi młodym naukowcom zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie nowych metod badawczych. Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory są realizowane w okresie lipiec-wrzesień 2015, a Fundacja wspiera stażystów pokrywając wszystkie koszty związane z odbyciem stażu.