Staże badawczo-rozwojowe 2019

Zapraszamy do udziału w programie Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2019. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić formularz aplikacyjny zamieszczony tutaj. W przypadku niejasnych informacji zawartych w formularzu lub zbyt małej ilości informacji, Organizator może przesłać mejlowo dodatkowe pytania. 

Zgłoszenia można wysyłać od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r. Zapraszamy osoby w wieku 13-20 lat.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 12 lipca 2019 r. 

Staże odbędą się w różnych terminach w zależności od statusu stażysty:

 • Gimnazjaliści, licealiści, uczniowie szkół technicznych: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r. 
 • Studenci: 1 lipca – 30 września 2019 r.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować do Zuzanny Ziajko na adres: z.ziajko@fzt.org.pl.

Pliki do pobrania

Regulamin Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2019

Lista osób przyjętych na staż w I turze:

 1. Jeremiasz Dados, Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin, Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 2. Michał Graczyk, Zakład Patologii Molekularnej, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań
 3. Szymon Lewicki, Zakład Bioenergetyki, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
 4. Marta Luterek, Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
 5. Anna Aldona Skierska, Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej, ZUT w Szczecinie
 6. Karol Janic, Wydział Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego
 7. Kamil Kosal, Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 8. Mateusz Malikowski, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 9. Michael Platschek, Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

        Lista rezerwowa:

        Oskar Makowski

        Piotr Stasiulewicz

Wszystkim osobom dziękujemy za zgłoszenia i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Programu.