Staże Badawczo-Rozwojowe

Z powodu epidemii program staży badawczo-rozwojowych został wstrzymany.

Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory to program wsparcia młodych talentów w wieku 13-20 lat realizowany we współpracy z działami badawczo-rozwojowymi firm technologicznych oraz instytucjami naukowymi. Dzięki udziałowi w Programie młode talenty mogą korzystać z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów i rozwijać autorskie projekty badawcze.