Staże Badawczo-Rozwojowe

Udział w Stażach Badawczo-Rozwojowych E(x)plory daje możliwość rozwoju swojego projektu, ale także zdobycia nowych kompetencji oraz poszerzenia wiedzy. Uczestnik odbywa staż pod opieką mentora, który czuwa nad jego merytorycznym przebiegiem.

Specjalistyczne kształcenie młodzieży jest kluczowe dla rozwoju zainteresowań naukowych, dlatego organizujemy staże w działach badawczo-rozwojowych firm technologicznych oraz instytucjach naukowych. Dajemy w ten sposób możliwość korzystania z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów. Z doświadczenia wiemy, że świeże pomysły młodych wynalazców w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą przynoszą wspaniałe rezultaty.

Do tej pory zorganizowaliśmy staże m.in. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i Warszawie, Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Instytucie Immunologii na Uniwersytecie Warszawskim, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytucie Genetyki Człowieka PAN Poznań, Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej.

Rekrutacja

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić formularz aplikacyjny. W przypadku niejasnych informacji zawartych w formularzu lub zbyt małej ilości informacji, Organizator może przesłać mejlowo dodatkowe pytania. Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2019. Czas trwania stażu jest różny - zależy od preferencji oraz dyspozycyjności stażysty oraz uprzejmości instytucji naukowej lub firmy. Może trwać tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, a czasami może być początkiem długofalowej współpracy. Staże odbywają się w lipcu, sierpniu i wrześniu 2019.