KONKURS E(X)PLORY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Witamy bardzo serdecznie,

stworzyliśmy ten formularz, żebyśmy mogli jak najlepiej zrozumieć Wasze pomysły na projekt naukowy. Dlatego prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól, a w razie pytań czy wątpliwości skontaktowanie się z nami mailowo – d.braziewicz@fzt.org.pl

Formularz składa się z trzech części: w pierwszej pytamy o wszystkie potrzebne nam dane, w drugiej zostawiamy miejsce na podstawowe informacje o projekcie. Część trzecia to szczegółowy opis projektu, inspiracja oraz bibliografia, które trzeba załączyć w formie pliku PDF. Dokument ten jest dostępny do pobrania w dolnej części tego formularza. Załączany dokument nazwij imieniem i nazwiskiem lidera projektu. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

I. Dane autora/autorów projektu naukowego

A. Dane autora/autorów projektu naukowego (projekt może mieć maksymalnie 4 autorów):

Autor 1
Autor 2
Autor 3
Autor 4

Imię i nazwisko autora

Płeć autora

Adres E-mail autora

Nr telefonu autora

Data urodzenia autora (wymagany format to Rok-Miesiąc-Dzień np. 2022-06-30)

Miejsce zamieszkania autora
Województwo

Klasa autora

Rodzaj szkoły (jeśli inne - proszę o sprecyzowanie poniżej)

Nazwa szkoły autora

Adres szkoły autora

Adres E-mail szkoły autora

Nr telefonu szkoły autora

Liczba autorów


B. Imię i nazwisko lidera projektu (napisz, który z autorów projektu będzie się kontaktował z organizatorem):


C1. Dane nauczyciela/opiekuna naukowego projektu (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu):


C2. Dane drugiego nauczyciela/opiekuna naukowego projektu (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) (opcjonalne/niewymagane):


D. Czy bierzesz udział w Szkolnym/Międzyszkolnym Festiwalu Explory?


II. Opis projektu naukowego

A. Kategoria projektu (zaznacz dziedzinę naukową, której dotyczy projekt):


B. Tytuł projektu:


C. Czy projekt był zgłaszany do Konkursu Naukowy E(x)plory w poprzednich edycjach?


Jeśli tak, to napisz jak od tamtego czasu projekt się rozwinął (czy udało się dotrzeć do nowych materiałów i danych lub przeprowadzić dodatkowe badania i eksperymenty)


D. Abstrakt projektu (abstrakt to streszczenie pracy naukowej, chodzi o to, aby skrótowo opisać projekt, najlepiej używając słów kluczowych; nie zapomnij opisać założeń projektu, zastosowanych metod, podać podstawowych informacji o wynikach i wnioskach)

Pozostało: 800 znaków

III. Ochrona własności intelektualnej

(pytania zawarte w tej sekcji nie mają wpływu na ocenę projektu)

A. Czy Twój pomysł/projekt jest objęty ochroną patentową?

B. Czy zamierzasz zgłosić projekt do patentowania?

Jeśli nie – opisz czemu:

Pobierz formularz do uzupełnienia (.docx)Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne z zgłoszeniem pracy na Konkurs Naukowy E(x)plory. Będziemy to traktować jako równoznaczne z tym, że zapoznałeś się z Regulaminem Konkursu Naukowego E(x)plory, a także że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w formularzu na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).