Fundacja Zaawansowanych Technologii od 2015 roku szczególnie nagradza wyróżniających się nauczycieli, którzy z pasją i zaangażowaniem wspierają swoich uczniów w realizacji projektów naukowych biorących udział w Konkursie Naukowym E(x)plory. Opiekunowie naukowi, którym udało się zainspirować największą ilość uczniów w skali regionu, otrzymują nagrody rzeczowe i tytuł „Nauczyciel E(x)plory”.

Nauczyciele E(x)plory 2019

 • Grażyna Linder - I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Słupsku; Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku
 • Grzegorz Nowik - Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
 • Joanna Poźniak - I Liceum Ogólnokształcące dawne Polskie Gimnazjum im. Władysława Gębika w Kwidzynie
 • dr Paweł Sobczak– Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Nauczyciele E(x)plory 2018

 • dr Paweł Sobczak - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Grzegorz Nowik - Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej
 • Marian Chrapko - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Nauczyciele E(x)plory 2017

 • Grażyna Linder - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku
 • Hanna Synowiec- Rudawska, I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Irena Osiak - Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
 • Marian Chrapko- Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Nauczyciele E(x)plory 2016

 • Grażyna Linder - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku
 • Stanisław Lota - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 • Marian Chrapko - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
 • Grzegorz Nowik -III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku; Publiczne Gimnazjum nr 13 w Białymstoku

Nauczyciele E(x)plory 2015

 • Grażyna Linder, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku
 • Marian Chrapko, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
 • Hanna Skrzypczak, Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wywiad z Hanną Synowiec-Rudawską.


Pani Hanna Synowiec-Rudawska

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przedmiot: Biologia

Staż pracy: 27 lat

Opiekun Naukowy w Konkursie Naukowym E(x)plory od 2012 roku.

Liczba zgłoszonych pod opieką pani Hanny projektów: kilkanaście (w tym 3 finałowe w 2017 roku).


Z jakich osiągnięć swoich uczniów jest Pan/Pani szczególnie dumna – w kontekście Konkursu Naukowego E(x)plory, ale nie tylko?  

„Jestem dumna tak samo z piątki ucznia, który do tej pory miał oceny niskie, jak i udziau/miejsca w konkursie ucznia bardzo zdolnego i zainteresowanego przedmiotem. Cieszy mnie pierwsza w życiu przeczytana przez ucznia książka popularnonaukowa jak i świetnie obroniony doktorat mojego byłego ucznia. Najbardziej jednak cieszy mnie to, że uczeń przerasta „mistrza”, bo przecież o to chodzi w sztafecie pokoleń, prawda? J”

Skąd czerpie Pan/Pani motywację do pracy?

„Od uczniów  i wspomnień moich profesorów licealnych”

Jakie wyzwania stoją przed nauczycielami, którzy pracują ze zdolną młodzieżą?

"Bezustanne samokształcenie -  bieżąca, ciągła nauka, śledzenie publikacji naukowych z nauk biologicznych i medycznych, kontakty z placówkami naukowymi, dodatkowe spotkania i zajęcia z młodzieżą, umiejętność przyznania się do niewiedzy lub błędu, wspólne poszukiwania rozwiązań i odpowiedzi na pytania."

Czy praca ze zdolną młodzieżą jest trudna?

"Trudna ale satysfakcjonująca. Przynosi wiele radości również po maturze, na studiach i po studiach uczniów, którzy przyjeżdżają i opowiadają albo przysyłają informacje o tym, co robią. Najpiękniejsze zdanie? – Bez pani nie byłbym tym kim jestem i tu gdzie jestem."

Jak wygląda praca z uczniami przygotowującymi się do udziału w Konkursie Naukowym E(x)plory?

"Projekty robimy niezależnie od Konkursu, nie wszystkie zgłaszamy, jeżeli zgłoszony projekt zostaje zakwalifikowany do Konkursu – uczeń, w ramach przygotowań, prezentuje pracę przed klasami, których uczniowie zadają pytania do projektu; publiczna prezentacja, dyskusja, konieczność szybkich i precyzyjnych odpowiedzi jest świetnym treningiem wystąpień i niejednokrotnie impulsem do poszerzenia lub korekty projektu."

Czy ma Pani jakieś rady dla innych nauczycieli, którzy chcieliby zostać opiekunami naukowymi?

„Wspierać, pozwolić błądzić i poszukiwać, chwalić i motywować, jeżeli krytyka to tylko konstruktywna, pamiętać, że młodzi widzą i mogą więcej, dlatego najważniejsze to nie ograniczać.”