Explory Camp dla młodych Ukraińców
Explory Camp for young Ukrainians

[ENGLISH BELOW]

 

Explory Camp to nowy pomysł Fundacji Zaawansowanych Technologii. Tym razem grupą docelową jest młodzież w wieku 15-19 lat pochodząca z Ukrainy. Zapraszamy młodych Ukraińców i Ukrainki na bezpłatny obóz naukowy!
W dniach 19-25 sierpnia mazurska Iława stanie się miejscem inspiracji, nowych znajomości i kreatywności. Podczas tygodniowego obozu zostanie przeprowadzony hackaton, szereg wkładów z zakresu Celów Zrównoważonego Rozwoju, szkolenia m.in. o pracy metodą naukową czy social mediach, ale także atrakcje wodne, wycieczka do Trójmiasta czy integracja.

Zapraszamy do udziału wszystkich w wieku 15-19 lat, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022. Szczegóły w formularzu.

https://bit.ly/3PZTiHM


W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorką Campu, Katarzyną Bednarską.
Katarzyna Bednarska, +48 501 249 326, k.bednarska@fzt.org.pl

Informacja o obozie Explory Camp [polski]

Harmonogram obozu [polski]

_____________________________________________

Explory Camp is a new idea of the The High Tech Foundation. This time the target group consists of young people aged 15-19 coming from Ukraine. We invite young Ukrainian teenage boys and girls to take part in a free science camp.
On August 19th-25th, Masurian Iława is going to become a place of inspiration, new acquaintances and creativity. During the week-long camp, a hackathon will be carried out, a number of contributions to the Sustainable Development Goals will be organized, trainings, for example on working with the scientific method or social media, but also water attractions, a trip to the Tri-City or integration will take place.

We invite everyone aged 15-19 who crossed the Polish border after February 24th, 2022 to participate. Details are included in the form.

https://bit.ly/3PZTiHM


If you have any questions, please do not hesitate to contact Katarzyna Bednarska, the Camp coordinator.
Katarzyna Bednarska, +48 501 249 326, k.bednarska@fzt.org.pl

Information about Explory Camp [english]

Camp schedule [English]

Udostępnij ten artykuł: