Zdobądź grant i zorganizuj Festiwal Explory w swojej szkole!

 

Zapraszamy szkoły z całej Polski do zorganizowania Szkolnego Festiwalu Explory. Oprócz wsparcia merytorycznego i promocyjnego, szkoły mogą aplikować o grant na pokrycie kosztów realizacji wydarzenia. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia.

Szkolne Festiwale Naukowe Explory to wydarzenia organizowane od 2017 roku przez szkoły w całej Polsce we współpracy z Programem Explory. Mają zachęcić młodzież do tworzenia oraz rozwijania projektów naukowych. W ramach festiwalu odbywa się szkolny etap Konkursu Explory, podczas którego uczniowie prezentują własne projekty badawcze. Konkursowi towarzyszą wykłady i warsztaty. Podczas festiwali wyłaniane są szkolne talenty, a najlepsze projekty zostaną zaprezentowane na regionalnym etapie Konkursu Explory. Do tej pory odbyło się 14 edycji wydarzenia. W tym roku, oprócz wsparcia merytorycznego szkoły otrzymają instrukcję krok po kroku, jak zorganizować i przeprowadzić Szkolny Festiwal, możliwość konsultacji, instruktaż dla koordynatora. Przewidziane są też spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestników konkursu, szkolenia dla nauczycieli i laureatów. Można starać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów organizacji w ramach programu Grant na Festiwal Explory.

Uczestnicy Szkolnego Festiwalu Explory zdobywają doświadczenie w tworzeniu własnych projektów badawczych i wynalazków. Podczas wydarzenia uczą się metody pracy projektowej oraz prezentowania własnych pomysłów przed jury. Mają również wyjątkową możliwość skonfrontowania ich z ekspertami – co daje wiedzę o tym, jak można dalej rozwijać projekt.Tak rodzą się młode talenty. Zgłoście swoją szkołę do programu i dołączcie do rodziny Explory! – mówi Joanna Gogolińska, Dyrektorka Fundacji Zaawansowanych Technologii.

Jakie wymagania należy spełnić, aby móc zorganizować Szkolny Festiwal Explory?

  • szkoła powinna zebrać i zaprezentować min. 10 projektów badawczo-wynalazczych przygotowanych przez uczniów (można zaprosić do współpracy inne szkoły i zorganizować międzyszkolny festiwal)
  • należy upewnić się, że projekty spełniają regulamin Konkursu Naukowego Explory
  • szkoła zapewnia bezstronne grono jury (jurorami nie mogą być opiekunowie naukowi, których podopieczni biorą udział w konkursie ani rodzice uczestników)
  • wydarzenie musi zostać przeprowadzone do 22 grudnia 2021

Szkoły, które przejdą etap rekrutacji zostaną odpowiednio przeszkolone. Organizatorzy zapewniają szkolenie dla nauczycieli poświęcone pracy z uczniami nad projektami badawczymi, a zakwalifikowanym do regionalnego etapu konkursu uczniom udział w warsztatach nt. prezentacji projektu badawczego: "Jak dobrze wypaść przed Jury i zwalczyć stres".

Składanie wniosków trwa do 30 kwietnia. Wypełnij wniosek.
REGULAMIN dostępny są TUTAJ

 

Udostępnij ten artykuł: