W grudniu 2021 Fundacja Zaawansowanych Technologii w ramach konkursu „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” realizowanego przez Fundację RUBIN, finansowanego ze środków m.st. Warszawy, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Przygotowanie Fundacji Zaawansowanych Technologii do realizacji wydarzeń i relacji online”. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu do ministudia. Zakupiono m.in.: kamerki, aparat, tło fotograficzne, mikrofony, lampy oświetleniowe.

Już wkrótce pojawią się webinaria i treści utworzone przy pomocy zakupionego sprzetu!

 

                                                                                                 

Udostępnij ten artykuł: