29 stycznia w I Liceum Ogólnokształcącym. im. Władysława Głębika w Kwidzynie już po raz drugi odbędzie się Szkolny Festiwal E(x)plory. 39 uczniów zaprezentuje swoje projekty naukowe, a 3 z nich przejdą do dalszego etapu Konkursu Naukowego E(x)plory. Rozmawiamy z panem Sebastianem Więckowskim, dyrektorem szkoły o przygotowaniach do konkursu i inicjatywach naukowych.

Od ilu lat jest Pan dyrektorem? Czy wcześniej był Pan nauczycielem?

Z wykształcenia jestem magistrem geografii, dodatkowo mam jeszcze kwalifikacje do wychowania fizycznego i przyrody. Do 2007 r. roku pracowałem jako nauczyciel geografii w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie, gdzie od 2007 r. zostałem wicedyrektorem szkoły. Od 2016 r. jestem dyrektorem ZSO Nr 1 w Kwidzynie. Podsumowując, od prawie 13 lat zajmuję się zarządzaniem szkołą. Warto wspomnieć, iż poprzednie szkoły były szkołami zawodowymi.

Jak zaczęła się Pana przygoda z E(x)plory?

O E(x)plory dowiedziałem się od wicedyrektor naszej szkoły, Joanny Poźniak, która ze swoimi uczniami brała udział w Konkursie Naukowym E(x)plory. Pod koniec 2018 roku zapytała mnie czy może zgłosić szkołę do „konkursu” na organizację Szkolnego Festiwalu E(x)plory. Od tamtego momentu wszystko potoczyło się jak lawina. Z dnia na dzień E(x)plory rosło w projekty, współprace, porozumienia.

W Pana szkole już po raz drugi odbędzie się Szkolny Festiwal E(x)plory. Czemu zdecydowali się Państwo na podjęcie tej inicjatywy?

Szkoły typu liceum ogólnokształcące z założenia nie dają zawodu, są tylko etapem do dalszej ścieżki edukacji. Udział w E(x)plory daje możliwość pokazania obecnym i przyszłym uczniom naszej szkoły, że już w liceum można myśleć o swoim przyszłym zawodzie. Często powtarzam, że licea ogólnokształcące to miejsca gdzie uczą się przyszli inżynierowie, badacze i wynalazcy. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły wielokrotnie to potwierdzają kontynuując naukę na politechnikach i uniwersytetach.

Czy to wydarzenie przyniosło szkole jakieś korzyści?

Jak najbardziej! Dzięki organizacji Szkolnego Festiwalu E(x)plory nasi uczniowie mają możliwość pokazania swoich pomysłów na dużą skalę, mają większą szansę na kwalifikację do kolejnych etapów konkursu, szkoła nawiązała nowe kontakty, dostała oferty współpracy od wielu lokalnych firm i instytucji. To dla nas okazja do poszerzenia oferty szkoły i promocji szkoły w regionie.

Jak udaje się Państwu zachęcić młodzież do realizowania projektów?

Nie będę ukrywać, że zachęcenie uczniów i nauczycieli do udziału w Konkursie E(x)plory było dużym wyzwaniem. Założeniem był udział 15 projektów w szkolnym konkursie. Wstępne zgłoszenia były bardzo optymistyczne, ale wraz ze zbliżaniem się festiwalu trzeba było mocno zachęcać młodzież do pracy nad projektami i pokonywania przeszkód.

Tutaj ogromną pracę wykonują nauczyciele naszej szkoły. Największy wkład oczywiście jest pani wicedyrektor i nauczyciela fizyki Joanny Poźniak, która cały czas pokazuje uczniom, że fizyka jest wszędzie wokół nas i wiele tematów można przekształcić w projekt badawczy. Liczba projektów, których jest opiekunem mówi sama za siebie. Myślę, że możliwość zaprezentowania swojego pomysłu, powalczenia o naprawdę wartościowe nagrody, są również elementami zachęcającymi młodzież do udziału. Przykład Patryka, który dostał się do konkursu krajowego jest dowodem na to, że warto próbować.

Czy w Pana szkole w jakiś specjalny sposób wspierane są inicjatywy proekologiczne?

Podobnie jak wiele szkół uczestniczymy w akcjach typu „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata” itp. 

Od kliku lat zapraszamy do naszej szkoły koleżankę naszej nauczycielki języka angielskiego, która przedstawia młodzieży styl życia „ZERO WASTE”. 

Dokładnie 2 grudnia rozpoczęliśmy współpracę z firmą KBR (jedna z firm wspierających nasze E(x)plory) nad międzynarodowym projektem „One Ocean”. Podstawowe założenia projektu, to zwrócenie uwagi młodych ludzi na jeden z największych problemów środowiskowych współczesnego świat, jakim jest ogromna ilość tworzyw sztucznych trafiająca do oceanów. Więcej na  http://zsokwidzyn.pl/index.php/2019/12/06/one-ocean/

Co poradziłby Pan uczniom i uczennicom chcącym realizować własne badania?

Wszystkim osobom, które zastanawiają się nad realizacją własnych pomysłów, projektów, badań zawsze powtarzam: spróbuj, nie bój się. Nie można z góry zakładać, że coś nie ma sensu, czy że się nie uda. Własna praca i wysiłek włożony w pokonywanie przeszkód zawsze dają efekt pozytywny i ogromną satysfakcję.

Do 31 stycznia 2020 trwa rekrutacja do Konkursu Naukowego E(x)plory. Zgłaszać się mogą uczniowie w wieku 13-20 lat. Więcej informacji: https://www.explory.pl/rekrutacja,111

 

Udostępnij ten artykuł: