SERDECZNIE ZAPRASZAMY WARSZAWSKIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE FUNDACJI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII „SZKOLNE FESTIWALE E(X)PLORY”!

Zapraszamy szkoły z Warszawy zainteresowane zorganizowaniem u siebie szkolnego konkursu naukowego pod opieką i przy wsparciu specjalistów realizujących program E(x)plory.

W rekrutacji mogą wziąć udział szkoły pracujące z uczniami mieszczącymi się w przedziale wiekowym 13-20 lat. Do projektu zostaną zakwalifikowane dwie placówki z Warszawy.

Program polega na organizacji Szkolnego Festiwalu Naukowego E(x)plory przy wsparciu Fundacji Zaawansowanych Technologii w oparciu o publikację „Jak zorganizować Szkolny Festiwal E(x)plory? - przewodnik dla szkół i nauczycieli”.

Celem Festiwalu jest zachęcanie młodzieży do tworzenia i rozwijania projektów naukowych oraz wyłonienie przez szkołę przynajmniej 3 projektów, które będą prezentowane podczas Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

  • Festiwal musi odbyć się najpóźniej do 11 grudnia 2019 roku
  • W Festiwalu musi zostać zaprezentowanych minimum 15 projektów o charakterze naukowym, przygotowanych zgodnie z Regulaminem Konkursu Naukowego E(x)plory oraz Standardami Etycznymi
  • Prezentacja projektów podczas Szkolnego Festiwalu E(x)plory musi odbyć się w oparciu o wytyczne Fundacji Zaawansowanych Technologii (plakat konkursowy + stoisko z rekwizytami)
  • Oceny projektów musi dokonać jury, składające się z 5 nauczycieli lub innych ekspertów (np. z lokalnej uczelni) nie związanych z prezentującymi uczniami
  • Jury wyłoni  z prezentowanych projektów co najmniej 3 projekty, które zostaną zaprezentowane w kolejnym etapie Konkursu Naukowego E(x)plory
  • Szkoła musi wyznaczyć jedną osobę, która będzie pełniła funkcję koordynatora Festiwalu i będzie osobą kontaktową z przedstawicielem FZT odpowiedzialnym za realizację projektu.

Szkoła odpowiedzialna będzie za zorganizowanie i przygotowanie miejsca, rekrutację jury, wyłonienie Koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory, rozpromowanie wydarzenia wśród uczniów i lokalnej społeczności oraz przeprowadzenie działania i jego ewaluację.

NA JAKIE WSPARCIE MOŻE LICZYĆ SZKOŁA, KTÓRA ZORGANIZUJE FESTIWAL:

Wsparcie organizacyjne:

  • Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory weźmie udział w szkoleniu organizowanym przez FZT
  • Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory będzie w stałym kontakcie z pracownikiem FZT odpowiedzialnym za realizację projektu
  • Szkoła realizująca Festiwal otrzyma wsparcie w przygotowaniu i druku materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia (przygotowanie i druk plakatów konkursowych, dyplomów, materiałów informacyjnych itd.)
  • Warsztaty i pokazy popularyzujące naukę dla pozostałych uczniów szkoły.

Wsparcie finansowe:

Wybrana do realizacji pilotażu szkoła będzie mogła liczyć na zwrot kosztów i wsparcie finansowe w wysokości ok. 3000 PLN (dofinansowanie może pokryć m.in. - koszty wynajmu sprzętu wystawienniczego, koszty poczęstunku dla uczestników festiwalu, koszty wynagrodzenia koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory, koszty druku plakatów konkursowych oraz materiałów informacyjnych).

Dodatkowo, Fundacja FZT ufunduje nagrody dla co najmniej 1 wskazanego przez jury projektu.

Zgłoszenia proszę przesyłać poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  do 10 października 2019 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem "Jak zorganizować Szkolny Festiwal Explory?".

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: k.lester@fzt.org.pl

Organizator:

 

Projektów współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Udostępnij ten artykuł: