Zapraszamy szkoły z województwa podkarpackiego zainteresowane zorganizowaniem u siebie szkolnego konkursu naukowego pod opieką i przy wsparciu specjalistów realizujących program E(x)plory.

W rekrutacji mogą wziąć udział szkoły pracujące z uczniami mieszczącymi się w przedziale wiekowym 13-20 lat.

Program polega na organizacji przez wybraną szkołę Szkolnego Festiwalu Naukowego E(x)plory przy wsparciu Fundacji Zaawansowanych Technologii w oparciu o publikację „Jak zorganizować Szkolny Festiwal E(x)plory? - przewodnik dla szkół i nauczycieli”

Celem Festiwalu jest zachęcanie młodzieży do tworzenia i rozwijania projektów naukowych oraz wyłonienie przez szkołę przynajmniej 3 projektów, które będą prezentowane podczas Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • Festiwal musi się odbyć najpóźniej do  2 grudnia 2019 roku,
 • W Festiwalu musi zostać zaprezentowanych minimum 15 projektów o charakterze naukowym, przygotowanych zgodnie z Regulaminem Konkursu Naukowego E(x)plory oraz Standardami Etycznymi,
 • Prezentacja projektów podczas Szkolnego Festiwalu E(x)plory musi odbyć się w oparciu o wytyczne Fundacji Zaawansowanych Technologii (plakat konkursowy + stoisko z rekwizytami),
 • Oceny projektów musi dokonać jury, składające się z 5 nauczycieli lub innych ekspertów (np. z lokalnej uczelni) nie związanych z prezentującymi uczniami,
 • Jury wyłoni  z prezentowanych projektów co najmniej 3 projekty, które zostaną zaprezentowane w kolejnym etapie Konkursu Naukowego E(x)plory,
 • Szkoła musi wyznaczyć jedną osobę, która będzie pełniła funkcję koordynatora Festiwalu i będzie osobą kontaktową dla przedstawiciela FZT odpowiedzialnego za realizację projektu,
 • Szkoła odpowiedzialna będzie za zorganizowanie i przygotowanie miejsca, rekrutację jury, wyłonienie Koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory, rozpromowanie wydarzenia wśród uczniów i lokalnej społeczności oraz przeprowadzenie działania i jego ewaluację.

 

NA JAKIE WSPARCIE MOŻE LICZYĆ SZKOŁA, KTÓRA ZORGANIZUJE FESTIWAL:

Wsparcie organizacyjne:

 • Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory weźmie udział w szkoleniu organizowanym przez FZT,
 • Koordynator Szkolnego Festiwalu E(x)plory będzie w stałym kontakcie z pracownikiem FZT odpowiedzialnym za realizację projektu,
 • Szkoła realizująca Festiwal otrzyma wsparcie w przygotowaniu i druku materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia (przygotowanie i druk plakatów konkursowych, dyplomów, materiałów informacyjnych itd.),
 • FZT zorganizuje warsztaty i pokazy popularyzujące naukę dla pozostałych uczniów szkoły.

Wsparcie finansowe

Wybrana do realizacji pilotażu szkoła będzie mogła liczyć na zwrot kosztów i wsparcie finansowe w wysokości ok.  3000 PLN (dofinansowanie może pokryć m.in. - koszty wynajmu sprzętu wystawienniczego, koszty poczęstunku dla uczestników festiwalu, koszty wynagrodzenia koordynatora Szkolnego Festiwalu E(x)plory), koszty druku plakatów konkursowych oraz materiałów informacyjnych).

Dodatkowo FZT ufunduje nagrody dla co najmniej 1 wskazanego przez jury projektu.

Zgłoszenia proszę przesyłać poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  do 30 czerwca 2019 r. 

W bieżącym naborze zostaną wybrane dwie szkoły.

 Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem "Jak zorganizować Szkolny Festiwal E(x)plory?"

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

Udostępnij ten artykuł: