Osoby przyjęte na Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory 2019 I tura:

  1. Jeremiasz Dados, Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin, Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
  2. Michał Graczyk, Zakład Patologii Molekularnej, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań
  3. Szymon Lewicki, Zakład Bioenergetyki, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
  4. Marta Luterek, Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
  5. Anna Aldona Skierska, Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej, ZUT w Szczecinie
  6. Karol Janic, Wydział Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego
  7. Kamil Kosal, Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  8. Mateusz Malikowski, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
  9. Michael Platschek, Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

         Lista rezerwowa:

         Oskar Makowski

         Piotr Stasiulewicz

Wszystkim osobom dziękujemy za zgłoszenia i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Programu.

Udostępnij ten artykuł: