Udział w Stażach Badawczo-Rozwojowych E(x)plory daje możliwość rozwinięcia swojego projektu, ale także zdobycia nowych kompetencji oraz poszerzenia wiedzy. Staże odbywają się w wakacje, trwają zwykle dwa tygodnie. Uczestnik odbywa staż pod opieka mentora, który czuwa nad jego merytorycznym przebiegiem.

Specjalistyczne kształcenie młodzieży jest kluczowe dla rozwoju zainteresowań naukowych, dlatego organizujemy staże w działach badawczo-rozwojowych firm technologicznych oraz instytucjach naukowych. Dajemy w ten sposób możliwość korzystania z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów i rozwijać prezentowane na konkursie projekty badawcze. Z doświadczenia wiemy, że świeże pomysły młodych wynalazców w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą przynoszą wspaniałe rezultaty.

Poniżej przedstawiamy wykaz staży na rok 2018!

Udostępnij ten artykuł: