Za nami pilotażowa edycja Szkolnego Festiwalu E(x)plory, który odbył się w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Tarnowie! Dziękujemy Dyrekcji oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia. Szczególne wyróżnienie należy się również Edycie Kowalskiej, koordynatorce Festiwalu ze strony Szkoły. Zdobyte przez nas doświadczenie na pewno wykorzystamy przy realizacji kolejnych Festiwali w 2018 roku.

Szkolny Festiwal E(x)plory był pierwszym tego typu wydarzeniem organizowanym przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie przy wsparciu Fundacji Zaawansowanych Technologii. Stanowi część Programu E(x)plory, który wspiera utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promuje ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej (patrz Konkurs Naukowy E(x)plory). Pierwsza edycja odbyła się 15 grudnia w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie. W Festiwalu udział wzięło 41 uczestników i 18 projektów, które zostały ocenione przez powołane specjalnie na tę okazję jury złożone ze specjalistów reprezentujących świat nauki i przedstawicieli szkoły. Celem Festiwalu było wyłonienie trzech projektów, które będą prezentowane podczas Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory. Oprócz prezentacji projektów odbyły się również warsztaty i liczne wykłady naukowe.

Oto projekty i laureaci Szkolnego Festiwalu E(x)plory w Tarnowie:

1. "Spectrum 3D" - Kacper Osika, Marcin Pater, Adrian Biedrzycki, Marcin Łukasik (projekt, który otrzymał również dodatkową nagrodę przyznana przez Prezydenta Miasta Tarnowa).

2. "Zautomatyzowany system sortowania połączony z inteligentnym magazynem wysokiego składowania." - Paweł Szczygiełek.

3. "Budowa drukarki 3D." - Kamil Stojak.”

Wydarzenie dofinansowane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Zobaczcie relację z wydarzenia.

Udostępnij ten artykuł: