Podczas zeszłorocznej Regionalnej Edycji Festiwalu Naukowego E(x)plory w Toruniu naszym partnerem było Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu. To właśnie tam nasi młodzi naukowcy rywalizowali o udział w finale Gdynia E(x)plory Week. Chcecie spędzić weekend w tym pięknym mieście? Mamy dla was aż 3 dwuosobowe vouchery do wykorzystania w MCSM Toruń! Co należy zrobić? Szczegóły na naszym fanpage'u FB. Śledźcie nas!
 
Ogłoszenie i rozwiązanie konkursu w poniedziałek 8 stycznia.

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK FESTIWALU NAUKOWEGO E(X)PLORY.

 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u Konkursu Naukowego E(x)plory jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, ul. Radna 12, 00-341 Warszawa, REGON: 142821570, NIP: 1182059688, KRS: 0000379454
 2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje zawarte w nim treści. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 3. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady netykiety.
 4. Fundatorem nagrody w konkursie jest Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu.
 5. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem portalu Facebook.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez portal Facebook. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 8. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
 9. Nagrodą w konkursie są trzy podwójne vouchery na weekendowy pobyt w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu.
 10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie posta i odpowiedź na pytanie zadane w poście na stronie głównej Facebook’a Konkursu Naukowego E(x)plory.
 11. Konkurs zorganizowany został na Facebook’u Konkursu Naukowego E(x)plory w dniu 13 grudnia 2017 r.
 12. Odpowiedzi na zadane pytanie można udzielać w komentarzu pod postem do dnia 13 grudnia 2017 r. do godziny 21:00.
 13. Ze wszystkich odpowiedzi Organizator nagrodzi trzy wybrane, które zostaną nagrodzone voucherami. 
 14. Vouchery w formie wiadomości e-mailowych zostaną wysłane drogą internetową pod wskazane przez nagrodzone osoby adresy. Dla potwierdzenia tożsamości każda nagrodzona osoba podczas odbierania nagrody jest zobowiązana do pokazania dowodu osobistego. 
 15. Vouchery nie są wymienialne na gotówkę. 
 16. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w komentarzu pod postem konkursowym w dniu 13 grudnia 2017 r. o godzinie 21:00.
 17. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do nieusuwania swojego komentarza, który jest potwierdzeniem wygranej w konkursie dla Organizatora oraz pozostałych Uczestników konkursu.
 18. W przypadku wystąpienia istotnych dla Organizatora powodów Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania konkursu bez ponoszenia odpowiedzialności. Organizator zobowiązuje się do poinformowania nagrodzonych Uczestników konkursu o zmianach.
 19. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Udostępnij ten artykuł: