Adwokat z doświadczeniem biznesowym i technologicznym, absolwent programu Top 500 Innovators (UC Berkeley/Haas School of Business) oraz programu Transformation.doc (UR Wageningen); doktorant w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem własności intelektualnej w projektach innowacyjnych, umów w transakcjach handlowych oraz inwestycji funduszy VC/PE; pracujący przy obsłudze prawnej szeregu złożonych projektów i programów B+R (m.in. z dziedziny IT, life sciences, elektromobilności, bezpieczeństwa i obronności państwa, ochrony powietrza); doświadczenie zdobywał m. in. w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz w kancelariach prawnych i spółkach doradztwa podatkowego